O projekcie

O projekcie

Realizacja projektu od 01.01.2019-30.04.2020

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą PROECOONE  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 24

Cel projektu:

Poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 34 osób(  19K,15 M), zamieszkujących teren województwa łódzkiego, które:

– utraciły prace z przyczyn nie dotyczących pracownika,

-są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone  zwolnieniem z przyczyn niezależnych od pracownika

Ścieżki wsparcia:

Ścieżka I

Szkolenia i kursy zawodowe dla 10 osób- kursy zawodowe  wynikające z Indywidualnego Planu Działania sporządzonego z udziałem doradcy zawodowego, spotkanie z psychologiem, płatne 3- miesięczne staże zawodowe, pośrednictwo pracy- pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Oferujemy zwrot kosztów dojazdu , stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Ścieżka II

Studia podyplomowe dla 4 osób- sfinansowanie studiów podyplomowych do 4.200 za rok akademicki, dla 4 osób, spotkanie z pośrednikiem pracy, zwrot kosztów dojazdu na spotkanie z pośrednikiem pracy.

Ścieżka III

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Oferujemy: szkolenia ABC przedsiębiorczości, spotkanie z doradcą  biznesowym, zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą ,catering podczas szkoleń ABC przedsiębiorczości, jednorazowe wsparcie finansowe- 25 tysięcy złotych, wsparcie pomostowe- 6 miesięcy po 1400 zł