Przedłużamy rekrutację!

Przedłużamy rekrutację!

Zgodnie zapisami z §3 regulaminu rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu „PRZEKUJ ZWOLNIENIE W SUKCES!” NR RPLD.10.02.02-10-0009/19, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych aplikacji do zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników projektu termin rekrutacji ulega przedłużeniu do 31.07.2019 roku.

W terminie do dnia 31.07.2019 roku

przyjmowane będą formularze rekrutacyjne dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Osoby zainteresowane mogą złożyć określony w regulaminie rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!” komplet dokumentów (tj. formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) w biurze projektu:

Traugutta 25  

pokój: 1505 

90-133 Łódź 

godziny otwarcia: 9:00-16:00

 

Przyjmowanie formularzy zakończy do godz. 16:00 w dniu 31.07.2019 roku. UWAGA – w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 44 nabór formularzy zostanie zamknięty. O ewentualnym wcześniejszym terminie zamknięcia rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *