Browsed by
Autor: admin

Przedłużamy rekrutację!

Przedłużamy rekrutację!

Zgodnie zapisami z §3 regulaminu rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu „PRZEKUJ ZWOLNIENIE W SUKCES!” NR RPLD.10.02.02-10-0009/19, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych aplikacji do zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników projektu termin rekrutacji ulega przedłużeniu do 31.07.2019 roku. W terminie do dnia 31.07.2019 roku przyjmowane będą formularze rekrutacyjne dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane mogą złożyć określony w regulaminie rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!”…

Read More Read More

Rekrutacja – informacje

Rekrutacja – informacje

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!” (RPLD.10.02.02-10-0009/18) W dniach od 01.07.2019 roku do dnia 17.07.2019 roku przyjmowane będą formularze rekrutacyjne dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane mogą złożyć określony w regulaminie rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!” komplet dokumentów (tj. formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) w biurze projektu: Traugutta 25   pokój: 1505  90-133 Łódź  godziny…

Read More Read More