Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Nr. wniosku o dofinansowanie Liczba punktów Kwota dofinansowania  Wniosek rekomendowany do dofinansowania Nr. wniosku w wsparcie pomostowe Kwota dofinansowania wsparcia pomostowego  Wniosek rekomendowany do dofinansowania wsparcia pomostowego 10/D/WD/PZwS/2019 91,5 25 000,00 TAK 10/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 19/D/WD/PZwS/2019 85,5 25 000,00 TAK 19/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 17/D/WD/PZwS/2019 84,5 24 838,19 TAK 17/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 20/D/WD/PZwS/2019 81,5 25 000,00 TAK 20/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 5/D/WD/PZwS/2019 80,0 25 000,00 TAK 5/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 12/D/WD/PZwS/2019 79,0 24 853,72 TAK 12/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 16/D/WD/PZwS/2019 77,0 25 000,00 TAK…

Read More Read More

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Nr. wniosku o dofinansowanie Liczba punktów Kwota dofinansowania  Wniosek rekomendowany do dofinansowania Nr. wniosku w wsparcie pomostowe Kwota dofinansowania wsparcia pomostowego  Wniosek rekomendowany do dofinansowania wsparcia pomostowego 10/D/WD/PZwS/2019 91,5 25 000,00 TAK 10/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 19/D/WD/PZwS/2019 85,5 25 000,00 TAK 19/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 17/D/WD/PZwS/2019 84,5 24 838,19 TAK 17/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 20/D/WD/PZwS/2019 81,5 25 000,00 TAK 20/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 5/D/WD/PZwS/2019 80,0 25 000,00 TAK 5/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 12/D/WD/PZwS/2019 79,0 24 853,72 TAK 12/WP/WD/PZwS/2019 8400,00 TAK 16/D/WD/PZwS/2019 77,0 25 000,00 TAK…

Read More Read More

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie środków

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie środków

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu pt. „Przekuj zwolnienie w SUKCES!” nr RPLD.10.02.02-10-0009/18 odbywa się do dnia 09.10.2019 roku (środa) do godz. 15:00 w biurze projektu.

Wyniki naboru formularzy rekrutacyjnych osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu.

Wyniki naboru formularzy rekrutacyjnych osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu.

Wyniki naboru formularzy rekrutacyjnych osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu.   Lp. Nr formularza rekrutacyjnego Liczba punktów Pozytywna ocena z rekrutacji i rekomendacja do udziału w projekcie 1 14/WD/PZwS/2019 172 TAK 2 10/WD/PZwS/2019 171,5 TAK 3 5/WD/PZwS/2019 169,5 TAK 4 13/WD/PZwS/2019 168 TAK 5 4/WD/PZwS/2019 163,5 TAK 6 11/WD/PZwS/2019 163,5 TAK 7 12/WD/PZwS/2019 163 TAK 8 3/WD/PZwS/2019 157,5 TAK 9 17/WD/PZwS/2019 157,5 TAK 10 16/WD/PZwS/2019 152,5 TAK 11 20/WD/PZwS/2019 152 TAK 12 6/WD/PZwS/2019 148 TAK 13 1/WD/PZwS/2019 138…

Read More Read More

Przedłużamy rekrutację!

Przedłużamy rekrutację!

Zgodnie zapisami z §3 regulaminu rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu „PRZEKUJ ZWOLNIENIE W SUKCES!” NR RPLD.10.02.02-10-0009/19, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych aplikacji do zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników projektu termin rekrutacji ulega przedłużeniu do 31.07.2019 roku. W terminie do dnia 31.07.2019 roku przyjmowane będą formularze rekrutacyjne dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane mogą złożyć określony w regulaminie rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!”…

Read More Read More

Rekrutacja – informacje

Rekrutacja – informacje

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!” (RPLD.10.02.02-10-0009/18) W dniach od 01.07.2019 roku do dnia 17.07.2019 roku przyjmowane będą formularze rekrutacyjne dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane mogą złożyć określony w regulaminie rekrutacji dla uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Przekuj Zwolnienie w Sukces!” komplet dokumentów (tj. formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) w biurze projektu: Traugutta 25   pokój: 1505  90-133 Łódź  godziny…

Read More Read More